Het Bestuur

Bestuur van Het Kersjes Fonds
Bestuur, directeur en laureaten 2013

Het bestuur van
Het Kersjes Fonds

Hans van Veggel, voorzitter
Anneke Hogenstijn, secretaris
Tom Feringa, penningmeester
Floris Don
Martijn Sanders
Ed Spanjaard