Het Bestuur

Bestuur, directeur en laureaten tijdens de uitreiking van 2022

Het bestuur van
Het Kersjes Fonds

Hans van Veggel, voorzitter
Janneke Slokkers, secretaris
Tom Feringa, penningmeester
Floris Don
Cécile Gouder de Beauregard
Bas Wiegers