BREAKING NEWS: koerswijziging Het Kersjes Fonds met meer steun voor kleiner aantal projecten

Het Kersjes Fonds verlegt gedeeltelijk zijn koers en trekt vanaf 1 januari 2022 meer geld uit voor minder projecten. Kwaliteit staat voorop. Originele en prikkelende muziekprojecten komen in aanmerking voor substantiële financiële steun vanaf de ontwikkeling van een idee tot aan de uitvoering op het podium. Aanvragen hiervoor kunnen al vanaf 1 oktober worden ingediend.

Het Kersjes Fonds, in 1994 opgericht door dirigent Anton Kersjes en zijn vrouw Margreet van de Groenekan, geeft jaarlijks zo’n 350.000 euro uit aan beurzen en prijzen voor jong talent en aan de ondersteuning van bijzondere projecten en originele initiatieven. Het strijkkwartet geniet daarbij bijzondere aandacht. Zo steunde het fonds projecten van onder meer Dudok Quartet Amsterdam, Calefax, Ragazze Quartet, Diamanda Dramm, Holland Baroque en New European Ensemble. De jaarlijkse uitreiking van prijzen, beurzen en stipendia aan violisten, ensembles en dirigenten – een belangrijke pijler in het Nederlandse muziekleven – wordt voortgezet. Voor muziekprojecten kiest het fonds vanaf 1 januari 2022 een nieuwe weg.

Meer financiële steun

Nederland kent een kleurrijk en divers muziekleven. Het niveau van de musici is hoog en de programmering veelal origineel. De creatieve makers en spelers hebben echter vaak moeite hun ideeën van de grond te krijgen. Baanbrekende en prikkelende ideeën vergen een lange adem en eisen zicht op een haalbare financiële realisatie. In een klimaat waarin cultuur het steeds moeilijker krijgt, heeft Het Kersjes Fonds besloten zijn focus te leggen op de ontwikkeling van ideeën. Het streven is om uitdagende, levensvatbare maar kwetsbare ideeën bij de bron te koesteren en de kans te geven om zich te ontwikkelen.

Kwetsbare ideeën koesteren

Het Kersjes Fonds gaat creativiteit in de sector ondersteunen op basis van kwaliteit, originaliteit, financiële haalbaarheid en urgentie, en hier een wezenlijke bijdrage aan leveren. Momenteel steunt het fonds nog een groot aantal projecten per jaar voor een gemiddeld bedrag van 3.000 euro. Dit bedrag wordt verhoogd tot zo’n 30.000 euro per jaar per project. Met ingang van 1 januari 2022 stelt het fonds een bedrag van maximaal 120.000 euro per jaar beschikbaar voor één tot vier bijzondere projecten, afhankelijk van het aanbod en de kwaliteit. Geselecteerde projecten die meerdere jaren beslaan kunnen ook aanspraak maken op meerjarige steun, met een maximum van drie jaar. Musici, makers en organisatoren met originele ideeën en prikkelende plannen voor kamermuziekconcerten en/of kleinschalige muziek(theater)producties kunnen vanaf 1 oktober 2021 hun aanvragen (schriftelijk) indienen bij Het Kersjes Fonds.

Tot 1 januari 2022 worden de giften voor activiteiten die onder het ‘oude’ beleid vallen nog in behandeling worden genomen. Vanaf 1 januari vervalt deze mogelijkheid.

Zie verder onder ‘Aanvragen’.

 

Foto: laureate Diamanda Dramm, gemaakt door Brendon Heinst

the latest