Coming of Age

Ook klassieke zangers gaan met pensioen. Vaak al vroeg. Als hun stemmen “oud gaan klinken” luisteren we er minder graag naar. Maar waarom eigenlijk? Klinkt er met die kras op de stem niet juist ook een bak aan levenservaring, charisma en muzikale diepgang? Klinkt het loslaten van perfectie niet als een bevrijding? In muzikale voorstelling “De Juiste Toon” gaan drie oudere zangeressen (Hebe Dijkstra, Elena Vink en Lucia Meeuwsen) op zoek naar wat ze hun publiek nu juist te bieden hebben. De voorstelling wordt door Het Kersjes Fonds ondersteund met €25.000.

In deze voorstelling laten zij horen waar ze op hun oude dag juist goed in zijn – voorbij de virtuositeit. Het is een geluid wat we amper horen – op de podia en elders. Want luisteren we wel naar oude mensen?

Eén van de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan is de vergrijzing. De groep ouderen groeit gestaag, terwijl wij in het Westen liever luisteren en kijken naar jonge mensen – onze hang naar perfectie, succes en onsterfelijkheid definieert ons idee van schoonheid en de omgang met ons culturele erfgoed. Kunnen wij wat leren van andere culturen waar wel oog is voor ouderdom en aftakeling? Hoe kunnen we schoonheid zien in verval en wat kunnen we daarvan leren? En hoe geven we dat vorm? In deze voorstelling krijgen oude stemmen de ruimte. Zij nemen het publiek actief mee in het omarmen van imperfectie en het vieren van de menselijkheid in al zijn facetten.